Medicinsk ansvarsfriskrivning – Receptfritt Apoteket

varning

Denna webbplats är endast avsedd för ett grundläggande informationssyfte. Premium Rx-läkemedel är ett indiskt onlineapotek , inte utformat eller avsett att ge någon medicinsk rådgivning, professionell diagnos, åsikt, behandlingstjänster eller ersättning för läkarmöte eller medicinsk vård. Vi strävar efter att förse våra kunder med produkten i genuint pris på receptfrittapoteket.com . Vi gör inte anspråk på någon form av garantier för titeln eller underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, och inte heller några av våra tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, leverantörer, handlare, sponsorer, licensgivare eller liknande, ska skapa en garanti.

Denna webbplats följer alla lokala lagstadgade bestämmelser när det gäller att tillhandahålla goda vårdtjänster via internet. Vi gett dig den certifierade anläggningen, inklusive det tillverkande företaget, de har en kvalificerad apotekare att ge dig god farmaceutisk omsorg med sin information som följer med produkten.

Vi arbetar för att säkerställa att produktinformationen är korrekt, men ibland kan tillverkaren ändra deras ingredienslistor. Faktisk produktförpackning och material kan innehålla mer och / eller annan information än den som visas på vår webbplats. Av dessa skäl bör du inte lita på den information som presenteras, utan alltid läsa information, varningar och anvisningar innan du använder eller konsumerar en produkt. Denna information presenteras därför ofta i en sammanfattning eller i en samlad form.

Hela innehållet och informationen på denna webbplats är inte avsedd som medicinsk rådgivning. Det är avsett som ett utbyte av kunskap och information från forskningen. Denna webbplats uppmuntrar dig att fatta ditt eget vårdbeslut baserat på din kvalificerade vårdpersonal. Vi rekommenderar att du konsulterar din läkare innan du köper någon produkt. Innehållet på denna webbplats är endast för referensändamål och är inte avsett att ersätta råd från läkare, apotekare eller annan licensierad vårdpersonal. Information och uttalanden om kosttillskott har inte utvärderats av Fo od & Drug Administration och är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förhindra någon sjukdom.

Vidare tar vi inget ansvar för noggrannhet, innehåll eller tillgänglighet av information som finns på webbplatser som länkar till eller från webbplatsen från tredje part som inte är associerad med oss. Vi uppmuntrar diskretion när du surfar på internet för att gå igenom eller använda våra eller någon annans onlinetjänster. Vi kan inte hållas ansvariga för riktigheten, upphovsrättsöverensstämmelsen, lagligheten eller anständigheten hos material som finns på tredje parts webbplatser. Vi kan inte garantera oavbruten åtkomst till den här webbplatsen eller de webbplatser den länkar till. Vi tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av förlust av användning av denna information. Alla länkar från denna webbplats tillhandahålls endast för information och bekvämlighet. Vi kan inte ta ansvar för webbplatser som är länkade till eller den information som finns där. En länk innebär inte en godkännande av en webbplats; att inte länka till en viss webbplats innebär inte heller brist på godkännande.

Detta vi bsite är inte ansvarigt för råd, information, produkter eller tjänster du får via denna webbplats. Du samtycker uttryckligen till att användningen av denna webbplats är på egen risk. Varken vi eller våra dotterbolag eller någon av våra tjänstemän, styrelseledamöter eller anställda, ombud , tredjepartsinnehållsleverantörer (”leverantörer”), säljare (”säljare”), sponsorer (”sponsorer”), licensgivare (”licensgivare”) ”) eller liknande (tillsammans,” associerade ”) garanterar att webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri. Vi ger inte heller någon garanti angående de resultat som kan uppnås från användningen av denna webbplats, eller med avseende på riktigheten, tillförlitligheten eller valutan för information, innehåll, service eller varor som tillhandahålls via webbplatsen.

De läkemedel som nämns på vår hemsida är ett alternativ eller ett substitutläkemedel som marknadsförs av företaget. Det amerikanska generiska varumärket nämns endast mot den marknadsförda produkten för kunskaps- eller informationsändamål för de potentiella kunderna. Det bör inte tolkas eller förstås att webbplatsen har för avsikt att marknadsföra det amerikanska läkemedlet eller att webbplatsen har någon koppling eller länk till tillverkarna eller handlarna av de amerikanska märkena. Vidare är webbplatsen och dess ägare inte ansvariga för användning eller handling av läkemedel som nämns på webbplatsen.

Premiumrxdrugs har inte för avsikt att använda varumärket för det amerikanska läkemedlet eftersom webbplatsen inte säljer något amerikanskt läkemedel till sina potentiella kunder. Det är snarare bara att dela den kunskap och information som redan är offentlig och detta har ingen relation, till det varumärke som används av amerikanska märkesdroger.

Receptfrittapoteket.com uppmuntrar dig att fatta ditt eget vårdbeslut baserat på din forskning och i samarbete med din kvalificerade och registrerade vårdpersonal . Du bör inte använda denna information som självdiagnos eller för att behandla ett hälsoproblem eller en sjukdom. Kontakta din vårdgivare omedelbart om du misstänker att du har ett medicinskt problem. Undvik online-konsultationer och diagnoser. Användare av denna webbplats rekommenderas att rådgöra med sin läkare innan de fattar beslut om deras hälsa.